Campagne Week tegen Kindermishandeling – Illustratie, stripboek, affiche, advertenties

De Week tegen Kindermishandeling in Caribisch Nederland valt gelijktijdig met de week in Nederland, de derde week van november. In deze week besteden de samenwerkende hulporganisaties hier op diverse manieren aandacht aan. Schreeuwen tegen kinderen is een vorm van psychische mishandeling. Dit thema werd onder de aandacht gebracht door de slogan “Praat met liefde / Papia ku amor / Speak with love”.

Op alle scholen werden stripboekjes uitgedeeld. De strip werd vier dagen lang in de plaatselijke kranten gedrukt. De posters verspreid over de eilanden. Er werd gepraat met leerlingen van groep 7 en 8 over psychische mishandeling. Ook reed een bus met jeugdprofessionals door de wijken om het thema onder de aandacht te brengen.

In opdracht van Zorg en Jeugd Caribisch Nederland, Ministerie van VWS.
Illustraties en grafisch ontwerp: Studio BliQ
Ontwerp logo: Deviate design, Bonaire