lllustratie en ontwerp Week tegen Kindermishandeling 2023 – Campagne

In de Week tegen Kindermishandeling is er extra aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) pakte dit aan met een campagne over Psychische verwaarlozing. Schreeuwen, schelden, geen eten of aandacht geven zijn ook vormen van kindermishandeling.

Wij goten dit thema in een serie strips en posters in tekst en beeld, met een positieve benadering. Wat kun je doen om een negatieve spiraal in huis te doorbreken? Kinderen aandacht geven, luisteren, elkaar helpen en samen dingen oplossen.

De stripboeken werden uitgedeeld op Bonaire, Saba en St Eustatius op alle scholen en er werden lessen over gegeven. Posters werden verspreid over de eilanden. Jeugdprofessionals organiseerden verschillende events om extra aandacht te geven aan het thema.