illustraties Deltion college

Het Deltion college verzorgt voor 13.700 jongeren en volwassenen beroepsonderwijs op middelbaar niveau. Er werken rond de 1.200 mensen, als docent, instructeur of in staffuncties. We maken regelmatig illustraties voor Deltion de Dag, het personeelsmagazine van het opleidingscentrum.deltion_reisleideradeltion_reisleiderb

“Goed onderwijs verzorgen is de primaire opdracht van het ROC Deltion College. We willen onze studenten opleiden in kennis en vaardigheden die bij een beroep horen, waarbij het internationale aspect en ondernemerschap belangrijke elementen zijn.”

Voor het magazine ‘Deltion de Dag’ van het Roc maken we redactionele illustraties.deltion_af_vrijstaand

deltion_duizendpoot_studio_bliq_illustratie deltion_duizendpoot-2