Magazine illustraties TIB

TIB_illustratie_studio_bliq_school_humorTIB_illustratie_studio_bliq_school_leraar_TIB_klimaatschaal_studio_bliqintern_begeleider_klas_illustratie_bliq

TIB (Tijdschrift Intern Begeleider) richt zich op de Intern Begeleider als manager van de onderwijszorg binnen de school. De onderwijskundige en managementrol en innovatie staan hierbij centraal. Het tijdschrift staat dicht bij de dagelijkse praktijk en biedt concrete informatie waar de Intern Begeleider vandaag al iets mee kan in haar of zijn werk.

TIB verschijnt vijf keer per jaar, en geeft informatie aan Intern Begeleiders, schooldirecteuren, docenten en iedereen die betrokken is bij de onderwijszorg binnen een basisschool. (Bron: Uitgeverij Instondo)

intern_begeleider_bliq_illu_tib

leraar_in_balans_illustratie_bliq_tib

werkdruk_leraren_bliq_illustratie_tib