Beeldverslag – praatplaat – Korps Politie Caribisch Nederland

Voor het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) maakten we een visualisatie van het jaarplan voor 2024. Dit getekend verslag geeft een beeld van de samenwerking, zichtbaarheid, sterke punten en doelen van de politie op de drie eilanden Bonaire, Saba en St Eustatius. Een zakelijke tekening in de vorm van een praatplaat blijft veel langer hangen dan een volledig tekstueel verslag.

zakelijke tekening / praatplaat / beeldverslag / getekend jaarplan / geïllustreerd jaarverslag / visueel jaarplan / visueel verslag / visual storytelling