Strip over Immaterieel Erfgoed – i.o.v. KIEN

studio_bliq_strip_immaterieel_erfgoed_1
Immaterieel erfgoed is een moeilijk begrip. Zeker om uit te leggen in de klas. Toch heeft iedereen er dagelijks mee te maken. Want tradities en immaterieel erfgoed hebben alles met elkaar te maken. Het gaat om cultuur die je van generatie op generatie doorgeeft. Meestal gebeurt dat onbewust, maar soms zetten mensen zich er daadwerkelijk voor in om hun traditie levend te houden en door te geven. Aan de hand van deze strip wordt uitgelegd wat tradities en immaterieel erfgoed zijn. De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland is één van de maatregelen die Nederland in opdracht van de Unesco treft om het immaterieel erfgoed veilig te stellen. Het Kenniscentrum voor Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) heeft de coördinatie van het opstellen van de inventaris op zich genomen. Deze strip is ervoor om jongeren zich bewust te maken van hun eigen geschiedenis en tradities en voorstellen te laten doen voor tradities op de Inventaris.

Ontwerp en vormgeving van de strip door Studio BLiQ, teksten door Ineke Strouken en Saskia van Oostveen (KIEN).

 

studio_bliq_strip_immaterieel_erfgoed_2 studio_bliq_strip_immaterieel_erfgoed_3 studio_bliq_strip_immaterieel_erfgoed_4 studio_bliq_strip_immaterieel_erfgoed_5 studio_bliq_strip_immaterieel_erfgoed_6 studio_bliq_strip_immaterieel_erfgoed_7 studio_bliq_strip_immaterieel_erfgoed_8 studio_bliq_strip_immaterieel_erfgoed_9 studio_bliq_strip_immaterieel_erfgoed_10 studio_bliq_strip_immaterieel_erfgoed_11