Campagne ‘Afval the Challenge’

In opdracht van Irado maakten we vier strips over afvalscheiding.

Schiedam wil zoveel mogelijk stimuleren dat gfe apart wordt ingezameld en niet in het restafval terecht komt. Hiervoor deed zij mee aan een landelijke proef. Daarin wordt onderzoek gedaan naar manieren om mensen te helpen zo goed mogelijk afval te scheiden.  Schiedam was uitgekozen om deel te nemen aan het testen van enkele van deze manieren die betrekking hebben op het verbeteren van scheiden van groenten-, fruit- en etensresten. De proefperiode startte half juni 2018 en is in mei 2019 beëindigd.

Hiervoor werden verschillende communicatiemiddelen ingezet en uitgetest. Er zijn verschillende brieven en strips verzonden die daar onderdeel van uit maken. De personen in de strips zijn bewoners van Schiedam zelf. (Bron afvalthechallenge.nl)