Strips voor project ‘Afval the Challenge’

In opdracht van Irado afvalverwerkingsbedrijf maakten we vier strips voor een proef met etensresten scheiden in Schiedam West.

Schiedam wil zoveel mogelijk stimuleren dat gfe apart wordt ingezameld en niet in het restafval terecht komt. Hiervoor deed zij mee aan een landelijke proef. Daarin wordt onderzoek gedaan naar manieren om mensen te helpen zo goed mogelijk afval te scheiden.  Schiedam West was uitgekozen om deel te nemen aan het testen van enkele van deze manieren die betrekking hebben op het verbeteren van scheiden van groenten-, fruit- en etensresten. De proefperiode startte half juni 2018 en is in mei 2019 beëindigd.

De proef richtte zich op heel Schiedam West en ieder huishouden deed mee aan de proef. Hiervoor werden verschillende communicatiemiddelen ingezet en uitgetest. Er zijn verschillende brieven en strips verzonden die daar onderdeel van uit maken. De personen in de strips zijn bewoners van Schiedam West zelf. (Bron afvalthechallenge.nl)